Pomôžeme vybaviť stavebné povolenie a kolaudačné rozhodnutie

Nad rekonštukciou
dozerá atestovaný stavebný dozor

Vypracujeme kompletnú projektovú dokumentáciu obnovy bytového domu

Vypracujeme návrh, projekt
a ceny.

bautop@bautop.sk

Text...

Vypracujeme analýzu finančných možností obnovy bytového domu

Text...

Text...

Text...

Bývajte krajšie v
zrekonštrukovaných
bytových domoch            

Pomôžeme pri získaní európskych a štátnych dotácií alebo úveru

PONÚKAME

POVEDALI O NÁS

„Oceňujem odborný prístup, profesionalitu, ústretovosť, včasnosť a bezproblémový
prístup Vašich zamestnancov a riadiacich pracovníkov
zodpovedných za túto stavbu.


Ing. Mária Géciová
predseda SVB FURČAN 685

O NÁS

 

Sme dynamická stavebno-realizačná firma, zaoberajúca sa kompletnou obnovou
bytových domov.

2008

Rok vzniku
spoločnosti

viac ako 112

Počet realizovaných
stavieb do konca roka 2016

2 600 000 Eur

Objem realizovaných
stavieb v roku 2015

94 %

Podiel vlastných
zamestanacov

Spoločnosť BAUTOP s.r.o. je stavebno-realizačná firma, zaoberajúca sa kompletnou obnovou bytových domov. Pôsobí na trhu od roku 2008 s centrálami v Spišskej Novej Vsi a v Bratislave.

Disponujeme vlastnými ľudskými zdrojmi a stavebným vybavením, čo nás predurčuje poskytnúť zákazníkovi ten najpriaznivejší pomer realizačnej ceny a kvality.

Inžinierske činnosti

 

 

● Poradenská a konzultačná činnosť
● Vypracovanie projektovej dokumentácie pre kompletnú realizáciu obnovy bytového domu
● Vypracovanie výkazu výmer a cenového rozpočtu
● Vybavenie stavebného povolenia a kolaudačného rozhodnutia
● Analýza finančných a možnosti bytových domov s poskytnutím riešenia
● Riešenie žiadostí pre získavanie štátnych a európskych dotácii alebo komerčného úveru
● Kontrolná činnosť pri realizácii stavby atestovaným stavebným dozorom a stavbyvedúcim

   

 

PREHĽAD REALIZÁCIÍ STAVIEB

Text...

Text...

Stavby realizované v roku 2015

1. Obnova a zateplenie bytového domu Volgogradská 27-38, Prešov

2. Obnova a zateplenie bytového domu Štúrovo nábrežie 9, Spišská Nová Ves

3. Obnova a zateplenie bytového domu Donnerová 23-45, Bratislava

4. Obnova a zateplenie bytového domu Agátová 2-4, Spišská Nová Ves

5. Obnova a zateplenie bytového domu 1.mája 97, Malacky

6. Obnova a zateplenie bytového domu Hurbanová 16, Spišská Nová Ves

7. Zateplenie polyfunkčný súbor TATRA RESIDENCE, Bratislava

8. Obnova a zateplenie bytového domu Hviezdoslavová 12-14, Spišská Nová Ves

9. Obnova a zateplenie bytového domu Ľ. Kossutha 83,85,87,89, 21-23, Kráľovský Chlmec

10. Zateplenie objektu AQUACITI POPRAD, Poprad

11. Obnova a zateplenie bytového domu Športová 16, Gelnica

12. Zateplenie multifunkčného objektu Fabiniho 10, Spišská Nová Ves

13. Obnova fasády Maurerová 34-36, Krompachy

14. Obnova a zateplenie bytového domu Gorazdová 10-12, Spišská Nová Ves

15. Rekonštrukcia reštaurácie HOFBRAU ZUM RATHAUS, WIEN

16. Zateplenie Hotel HORIZONT, Stará Lesná

17. Zateplenie KZS a odvetraná fasáda, polyfunkčný objekt Miletičová , Bratislava

Stavby realizované v roku 2014

1. Zateplenie administratívna budova VSE, Teplárenská ulica, Košice

2. Obnova a zateplenie BD Volgogradská 28-38, Prešov

3. Rekonštrukcia BD, Zrínskeho 9, Bratislava

4. Rekonštrukcia a modernizácia polikliniky a nemocnici Handlová,

5. Úprava vstupov SVB Angara, Moyzesova 2791, Poprad

6. Obnova a zateplenie BD SVB Sasanka, Maurerova 34, Krompachy

7. Úprava priestorov a výmena kopilitov SVB SPLAV, P.Jilemnického 17, Spišská Nová Ves

8. Obnova a zateplenie BD SVB a NP HRON, Štúrovo nábrežie 11, Spišská Nová Ves

9. Obnova a zateplenie BD SVB a NP pri POTOKU, Huta 56, Rudňany

10. Obnova a zateplenie BD SVB DIAMANT Gorazdova 1,3, Spišská Nová Ves

11. Obnova a zateplenie BD SVB EMA, sídlisko Rozvoj 29-30, Levoča

12. Obnova a zateplenie BD SVB Kamélia, Francisciho 1621/5, Levoča

13. Obnova a zateplenie BD SVB SMREK, Komenského 21,23, Spišská Nová Ves

14. Obnova a zateplenie BD ŠLN 18-21, Brezno

15. Obnova a zateplenie BD, Kováčska2, Spišská Nová Ves

16. Kompletná výstavba bytových jednotiek FILIP, Poprad

17. Obnova a zateplenie BD SVB SEKUNDA, Beňadická 17, Bratislava

18. Novostavba - Zateplenie bytového komplexu Zátvor II, Trnava

19. Úprava vstupov a podjazdu BD Kozia 25,27,29 Bratislava

Stavby realizované v roku 2013

1. Výmena kopilitových stien Topoľčianska 20,21, Bratislava

2. Kompletná renovácia kancelárskych priestoroch SLOVMAG, Lubeník (100 000 ur)

3. Obnova a zateplenie BD Gorazdova 1- 3 , Spišská Nová Ves

4. Obnova a zateplenie bytového domu Kováčska 2, Spišská Nová Ves (150 000 eur)

5. Obnova a zateplenie bytového domu Marečka 7, Devínska Nová Ves (150 000 eur)

6. Obnova a zateplenie bytového domu Zrinského 6, Bratislava

7. Kompletná renovácia nemocnice, Handlová (150 000 eur)

8. Obnova a zateplenie bytového domu Holičská 12, Bratislava (220 000 eur)

9 . Obnova a zateplenie bytového domu Maurerová 6, Bratislava (220 000 eur)

10. Obnova a zateplenie bytového domu Trieda 1. Mája 53, Spišská N.Ves (220 000 eur)

11. Obnova a zateplenie bytového domu Buzulucká 10-12 Košice (250 000eur)

12. Obnova a zateplenie bytového domu Jaskov rad 40, Bratislava (250 000 eur)

13. Obnova a zateplenie bytového domu Palárikova 290, Senica (250 000 eur)

14. Kompletná výstavba bytového domu FILIP na kľúč, Poprad (400 000 eur)

15. Obnova a zateplenie bytového domu ŠLN 18-21, Brezno (450 000 eur)

16. Obnova a zateplenie bytového domu Beňadická 17 a 19, Bratislava (550 000 eur)

Stavby realizované v roku 2012.

1. Obnova a zateplenie bytového domu Gaštanová 2,4 Spišská Nová Ves

2. Obnova a zateplenie bytového domu Komenského 9-15 Spišská Nová Ves

3. Obnova a zateplenie bytového domu Komenského 5-7 Spišská Nová Ves

4. Obnova a zateplenie bytového domu Váh Poprad

5. Obnova a zateplenie bytového domu Česká 2 Spišská Nová Ves

6. Obnova a zateplenie bytového domu Agátová 5,6,7, Spišská N.Ves

7. Obnova a zateplenie bytového domu Matuškova 2,4, Spišská N.Ves

8. Zateplenie rekreačného strediska Porač Park, Porač

9. Zateplenie bytového domu VILLA NOVA (A), SNV

10. Zateplenie bytového domu Gorazdová, SNV (1 500m2)

11. Zateplenie bytového domu a obnova Pavilón D, Nový Smonkovec (1 500m2)

12. Zateplenie a obnova bytového domu Jasovská 23,27, Bratislava (3 200m2)

13. Zateplenie a obnova bytového domu Holíčska 32-42, Bratislava (6 500m2)

Stavby realizované v roku 2011

1. Obnova a zateplenie bytového domu Gaštanová 6,8, Spišská Nová Ves

2. Obnova a zateplenie bytového domu Wolkerová 24, Spišská Nová Ves

3. Zateplenie fasády a fasádny obklad fundermax, Slovak Telecom, Račianska ul., Bratislava

4. Obnova a zateplenie bytového domu Gaštanová 7,9, Spišská Nová Ves

5. Obnova a zateplenie byt. domu Trieda 1. mája 37-39, 41-43, 45-47, 53 strecha, Spišská Nová Ves

6. Obnova a zateplenie bytového domu Jilemnického 21, Spišská Nová Ves

7. Obnova bytového domu, komíny, maľby, výlezy Gorazdova 1-3, Spišská Nová Ves

8. Obnova a zateplenie bytového domu Odborárov 21 a Duklianska 2,4, Spišská Nová Ves

9. Obnova a zateplenie bytového domu Severná 2-4, Kežmarok

10. Obnova a zateplenie bytového domu L.Novomeského 2,4,6, Pezinok

11. Obnova a zateplenie bytového domu Lachová 10-16, Bratislava

12. Zateplenie a obnova bytového domu Jasovská 23,27, Bratislava (3 200m2)

13. Zateplenie a obnova bytového domu Holíčska 32-42, Bratislava (6 500m2)

Stavby realizované v roku 2010

1. Obnova a zateplenie bytového domu Osterva, Poprad

2. Obnova a zateplenie bytového domu Vysoká, Poprad

3. Obnova a zateplenie bytového domu Hron, Štúrovo nábrežie 11, Spišská N.Ves

4. Obnova a zateplenie bytového domu Bezručová 5,7, Spišská N.Ves

5. Obnova a zateplenie bytového domu Agátová 1, Spišská N.Ves

6. Obnova a zateplenie bytového domu Agátová 5,6,7, Spišská N.Ves

7. Obnova a zateplenie bytového domu Matuškova 2,4, Spišská N.Ves

8. Zateplenie rekreačného strediska Porač Park, Porač

9. Zateplenie bytového domu VILLA NOVA, SNV

10. Zateplenie bytového domu Gorazdová, SNV (1 500m2)

11. Zateplenie bytového domu a obnova Pavilón D, Nový Smonkovec (1 500m2)

12. Zateplenie a obnova bytového domu Jasovská 23,27, Bratislava (3 200m2)

13. Zateplenie a obnova bytového domu Lachová 10-16, Bratislava (5 200m2)

14. Zateplenie a obnova bytového domu Holíčska 32-42, Bratislava (6 500m2)

Stavby realizované v roku 2016

1. Obnova bytového domu NARCIS, J. Francisciho 7, Levoča

plocha zateplenia: 2460 m2

2. Obnova bytového domu Nám. sv. Martina 8 – 14, Lipany

plocha zateplenia: 2420 m2

3. Obnova bytového domu PIVÓNIA, J. Greschika 3, Levoča

plocha zateplenia: 1385 m2

4. Zateplenie objektu – Obecný úrad Čičmany č. 166, Kultúrny dom Čičmany, parc. č. 204

plocha zateplenia: 715 m2

5. Svätyňa Božieho milosrdenstva sídl. Západ, Spišská Nová Ves – povrchovú úpravy fasády

plocha zateplenia: 1385 m2

6. Stavebné úpravy bytového domu Cintorínska 1, Krompachy

plocha zateplenia: 1 000 m2

7. Obnova bytového domu ODRA, Šrobárova 2668 Poprad – ŠFRB, SP

plocha fasády: 8 380 m2

8. Obytný súbor ANIČKA - Košice

plocha fasády: 4 550 m2

9. Oprava fasády Slnečná 427, Spišský Štiavnik

10. Obnova bytového domu, Prakovce 265

11. Obnova bytového domu, Hlavná 13-15 Krompachy

12. Obnova bytového domu, nábrežie Hornádu, Spišská Nová Ves

13. Vnútorná rekonštrukcia, nadstavba, oprava fasády, Radlinského hala BBF, Spišská Nová Ves

14. Obnova bytového domu, Hemerkova 18-24, Košice

15. Obnova bytového domu, Ružová 59-60, Sabinov

16. Obnova bytového domu, Športová 1, Gelnica

17. Obnova bytového domu, Mierová 52, Bratislava

 

Stavby realizované v roku 2017

1. Obnova BD, Spoločenstvo OLYMPIA , Krompachy

2. Obnova BD, Spoločenstvo UHER 301, Prakovce

3. Obnova BD, Spoločenstvo JUH, námestie SNP 1-3, Spišská Nová Ves

4. Obnova BD, BYTOSPOL 1284, Športová 1, Gelnica

5. Obnova BD, Spoločenstvo VIŠŇA, Fraňa Kráľa 9-11, Spišská Nová Ves

6. Obnova BD, Spoločenstvo DOMOVINA, Čsl. armády 19-3, Spišská Nová Ves

7. Obnova BD, Vlastníci bytov a nebyt. priestorov (NP), Hemerková 18-24, Košice

8. Obnova BD, Spoločenstvo pri Kukuričňáku, SNP 1163/11, Gelnica

9. Obnova BD, Spoločenstvo ĽALIA, Francisciho 6, Levoča

10. Obnova BD, Spoločenstvo BREZINY 268, Prakovce

11. Oprava BD, Vlastníci bytov a NP, J. Wolkera 34, Spišská Nová Ves

12. Obnova BD, SVB Fraňa Kráľa 1,3, Spišská Nová Ves

13. Obnova BD, Vlastníci bytov a NP, Dénešova 77-79, Košice

14. Zberný dvor odpadov, obec Liptovské Revúce, Stredná 386, Lipt. Revúce

15. Obnova BD, Vlastníci bytov a NP, Levočská 3-5, Kežmarok

16. Obnova BD, Vlastníci bytov a NP, Duklianska 56, Spišská Nová Ves

17. Obnova BD, SVB TURIEC ,Trieda 1. mája 2/30, Spišská Nová Ves

18. Obnova BD, VB NP, 1. mája 1961, Liptovský Mikuláš

19. Obnova BD, VB Štúrova 728, Liptovský Hrádok

20. Obnova BD, SBD LM, Prekážka 726, Liptovský Hrádok

21. Obnova BD, VB a NP, Levočská 3,5, Kežmarok

22. Obnova BD, SVB OSMIČKA, Boženy Nemcovej 8, Spišská Nová Ves

23. Obnova BD, SVB, Rozvoj  14, 15, Levoča

24. Obnova SVB LABOREC, Wolkerova 22/1, Spišská Nová Ves

25. Obnova SBD LM, Kemi 629, Liptovský Mikuláš

26. Obnova VB a NP Heydukova 15, Bratislava

27. Obnova ORCHIDEA, Štefánikova 878/31, Poprad

28. Obec Šutovce, zberný dvor, Šutovce

 

Stavby realizované v roku 2018.

 1.  Obnova SVB Košická 2,4, Kežmarok

2.  Obnova VB NP P.V. Rovnianka 2,4,6, Martin

3.  Obnova VB BD Dubová 493, Martin

4.  Obnova SVB Rozvoj 14,15, Levoča

5.  Obnova SVB 1. mája 1959, Liptovský Mikuláš

6.  Obnova SVB Košická 2,4, Kežmarok

7.  Obnova Obec Veľký Folkmár

8.  Obnova SVB Devín, Vyšné Hágy

9.  Obnova Materská škola, Gelnica

10. Obnova Obec Pavlova Ves

11. Obnova Obec Likavka, Ružomberok

12. Obnova Bytoservis Heydukova 16,18, Bratislava

13. Obnova Breziny 280, Prakovce

Stavby realizované a v realizácii v roku 2019.

1. Obnova Bytového domu Dubová 493, Liptovský Mikuláš

2. Obnova Bytového domu  ORCHIDEA Štefánikova 878, Poprad

3. Obnova bytového domu BREZINY 280, Prakovce

4. Obnova bytového domu Športová 17,19, Gelnica

5. Obnova bytového domu Heydukova 16,18, Mariánska 8, Bratislava

6. Obnova bytového domu BEČVA Rázusova 3287/1,2 Poprad

7.Odstránenie systémových porúch Javorová 3,4 Spišská Nová Ves

8. Investícia do výroby vína-stavba Viničky, Mlynica

9. Obnova bytového domu Mýtna 19-21, Tabaková 2 Bratislava

 

Stavby realizované a v realizácii v roku 2020.

1. Odstránenie systémových porúch BD - Logií a stavebné úpravy loggiových stien BD - Bellova 61/1, Tatranská Štrba

2. Stavebné úpravy obvodového plášťa BD - Slovenská 18, Spišská Nová Ves

3. Obnova BD - Koceľova 19,21,23, Spišská Nová Ves

4. Výstavba Materskej školy - Mníšek nad Hnilcom 292

5. Odstránenie systémovej poruchy loggií na BD - Lipová 1,2,3,4, Spišská Nová Ves

6. Zníženie energetickej náročnosti budovy - Obecný úrad a kultúrny dom - Stredná 386, Liptovské Revúce

7. Výmena výťahov v BD - Alexyyho 1906, Liptovský Mikuláš

8. Obnova BD - Štefánikova 313/5, Svit

9. Prístrešok na domový odpad - nábr. L. Svobodu 44, Bratislava

 

NAŠE REALIZÁCIE


Pozrite si naše realizácie zo zateplenia budov
a komplexnej stavebnej činnosti .

CERTIFIKÁTY KVALITY


Udelená certifikácia a jej obhájenie svedčí o kvalite
dodávaných služieb.

Prázdny
Prázdny

Environmentálne vyhlásenie:

NAŠI PARTNERI

 

RIADITEĽ SPOLOČNOSTI:

JAROSLAV SMIŽANSKÝ

jaroslav.smizansky@bautop.sk

TEL.: +421 918869418

 

SLUŽBY, PREDAJ, PRENÁJOM:

DUŠAN KOMÁR

dusan.komar@bautop.sk

TEL: +421 915850206

PRÍPRAVA A REALIZÁCIA STAVIEB:

ING. VLADIMÍRA SMIŽANSKÁ

vladimira.smizanska@bautop.sk

TEL: +421 917205848

PREDAJCA STRED:

MIROSLAV VADEL

miroslav.vadel@bautop.sk

TEL.: +421 917895910

 

PREDAJCA VÝCHOD:

MIROSLAV VADEL

miroslav.vadel@bautop.sk

TEL.: +421 917895910

PREDAJCA ZÁPAD:

Ing. Vladimíra Smižanská

obchod@bautop.sk

TEL.: +421 917205848

Fakturačné údaje Arnutovce:

 

BAUTOP, s.r.o. Arnutovce 130

053 13 Arnutovce

IČO: 43982671   IČ DPH: SK2022545822

Dodacia adresa:

Arnutovce 130 (Areál bývalého PD)