Tvorba webových stránok a eShopovZaložiť webovú stránkuZaložiť e-shop


 

Spoločnosť BauTop s.r.o 

Vás srdečne víta na svojej stránke.

Spoločnosť BauTop s.r.o. je stavebno-realizačná firma, zaoberajúca sa kompletnou obnovou bytových domov. Pôsobí na trhu od roku 2008 s centrálami v Spišskej Novej Vsi a Bratislave.

Sme dynamická spoločnosť, ktorej absolútne najvyšším cieľom je spokojnosť zákazníka. 

 

HLAVNÉ AKTIVITY SPOLOČNOSTI:

 

Inžinierske činnosti:

ü  Poradenská a konzultačná činnosť

ü  Vypracovanie projektovej dokumentácie pre kompletnú realizáciu  obnovy bytového domu

ü   Vypracovanie výkazu výmer a cenového rozpočtu

ü  Vybavenie stavebného povolenia a kolaudačného rozhodnutia

ü   Analýza finančných a možnosti bytových domov s poskytnutím riešenia

ü  Riešenie možnosti získania európskych a štátnych dotácii alebo komerčného úveru

ü  Kontrolná činnosť realizácie stavby atestovaným stavebným dozorom a stavbyvedúcim

 

Realizačné činnosti

ü  Zateplenie obvodového plášťa certifikovaným zatepľovacím systémom 

ü  Zateplenie strešného plášťa plochých a šikmých striech

ü  Sanácia podest balkónov a lodžii 

ü  Výroba a montáž balkónových zábradlí  v rôznych prevedeniach 

ü  Klampiarske výrobky a ich montážne práce

ü  Výroba a montáž lexanových striešok a iných doplnkov k zatepleniu

ü   Rekonštrukcia vnútorných priestorov (PVC podlahy, dlažby, maľby)   

ü  Rekonštrukcia vstupných vchodov a schodísk 

ü  Výmena okien a dverí 

ü  Obnova okapového chodníka s izoláciou základov 

ü  Výmena a rekonštrukcia bleskozvodov 

ü  Výmena výťahov a rekonštrukcia výťahových šácht

ü  Výmeny rozvodov voda, kúrenie, plyn a kanál

ü  Hydraulické vyregulovanie sústavy

ü  Výmena elektrických rozvodov        

 

NAŠE NAJVYŠŠIE PRIORITY:  bezpečnosť   kvalita   efektivita 

                                                     

 

 


Cenník

 

TOPlist